Menu
Obec Hubošovce
ObecHubošovce

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

 

                                    Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022


       Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
        voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

                                                              a určil deň ich konania

                                                           na sobotu 29. októbra 2022

                                                   voľby sa konajú od 07.00 do 20.00 hod. 

📢Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného  zastupiteľstva a volieb starostu obce: 

Uverejnenie výsledkov volieb (32.37 kB)

Zvolený starosta:

Katarína ŠkvarlováSMER - SD, Hlas - sociálna demokracia:

-147 získaných hlasov                  49,32 %získaných hlasov

 

 298 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu

73,46 %účasť voličov

407 zapísaných voličov

299 vydaných obálok

299 odovzdaných obálok

1.

Katarína

Škvarlová

SMER - SD, Hlas - sociálna demokracia

147

49,32

zvolená

2.

Jozef

Lipták

NEKA

143

47,98

 

3.

Andrea

Kazimírová

SNS

8

2,68


 

 

Zvolení poslanci:                                                                                                               Počet hlasov:

1.Tomáš

Motýľ

KDH

 

175

2.Jana

Havadejová

NEKA

 

139

3.Ľubomír

Valenčin

Hlas - sociálna demokracia

 

133

4.Ľudmila

Mikolajová

KDH

 

126

5.Martin

Sedlák

SMER - SD

 

119

   Náhradníci:                                                                                                                        Počet hlasov:

6.Damián

Lipták

NEKA

 

107

7.Martin

Mizerák

NEKA

 

102

8.Vladimír

Vojtko

SMER - SD

 

102

9.Gabriel

Oľšavský

KDH

 

101

10.Patrik

Jurčišin

KDH

 

72

11.Martin

Mikolaj

SMER - SD

 

67

12.Andrea

Kazimírová

SNS

 

20

 

 

 📢Špeciálny spôsob hlasovania:

  Zákon č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/185/20220531

Špeciálny spôsob hlasovania

 Tento zákon upravuje právo osôb hlasovať vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánom samosprávnych krajov v roku 2022., ktoré majú zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19.

Oprávnený volič, ktorý môže požiadať o špeciálny spôsob hlasovania, je osoba s nariadenou izoláciou alebo karanténou v súvislosti s ochorením COVID-19 a aj osoba,ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie prostredníctvom inej osoby alebo telefonicky:
Monika Leššová, tel. 051/45 95 224, 0903/527 351 v čase úradných hodín OcÚ.

Nahlasovanie špeciálneho spôsobu hlasovania je v termíne
od 24.10.2022 (pondelok) – 28.10.2022 (piatok) do 12,00 hod.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

– meno a priezvisko

– rodné číslo

– adresa TP, adresa vykonania špeciálneho hlasovania

– tel. kontakt

Naša Obec Hubošovce patrí do územia špeciálneho volebného obvodu Sabinov.

 

Voľby 2022

 📢Dňa 7.9.2022 sa konalo 1.zasadnutie miestnej  volebnej komisie, ktorá po úvodnom poučení, zložení sľubu a voľbe predsedu a podpredsedu, pokračovala vo svojom zasadnutí preskúmaním kandidátnych listín všetkých kandidátov na starostu a poslancov do obecného zastupiteľstva.

Miestna volebná komisia preskúmala kandidátne listiny a taktiež podpisové hárky nezávislých kandidátov a keďže neobsahovali žiadne zákonné nedostatky, ktoré by mali za následok vylúčenie kandidáta, boli zaregistrovaní nasledovní kandidáti pre voľby starostu obce a pre voľby do Obecného zastupiteľstva :

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY STAROSTU OBCE

Zareg.kandidáti na starostu obce (37.13 kB)

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do Obecného zastupiteľstva (40.22 kB)

 

 

 

        📢 Podávanie a preberanie kandidátnych listín pre komunálne voľby 📢

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že preberanie kandidátnych listín na funkciu starostu obce Hubošovce  a poslancov obecného zastupiteľstva obce Hubošovce sa uskutoční nasledovne: 

Kandidátne listiny sa doručujú do rúk zapisovateľky miestnej volebnej komisie na obecnom úrade v Hubošovciach počas stránkových hodín obecného úradu: 

Pondelok:  08.00 – 12.00 hod.
Utorok:       08.00 – 12.00 hod.
Streda:       13.00 – 17.00 hod.
Piatok:        08.00 – 12.00 hod.

Posledný deň na odovzdanie kandidátnych listín je utorok 30. augusta 2022 v čase 8.00 - 12.00 a od 13.00 – 24.00 hod. V tento deň, ak budete potrebovať odovzdať kandidátnu listinu po úradných hodinách, kontaktujte prosím zapisovateľku na obecnom mobilnom telefóne a dohodnite si čas prevzatia na obecnom úrade.

Kontakt: t. č.  0903 527 3510910 790 210, 


Odporúčame si termín vopred dohodnúť so zapisovateľkou volebnej komisie. Ďakujeme.

 

📢Oznámenie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Menovanie zapisovateľa MVK (42.5 kB)

 

📢Oznámenie o odvolaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Oznámenie o odvolaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie (43 kB)

 

📢Oznámenie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Menovanie zapisovateľa MVK (42.5 kB)

 

📢Oznámenie o odvolaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Odvolanie zapisovateľa MVK (42.5 kB)

 

📢Zverejnenie emailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK a do OVK

 

OBEC HUBOŠOVCE

zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní

člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie v obci

Hubošovce pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do

orgánov samosprávnych krajov, ktoré

sa uskutočnia dňa 29. októbra 2022:

 obec.hubosovce@slavconet.sk

 

📢Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie

 Zapisovateľ miestnej volebnej komisie :

Monika Leššová

Obecný úrad Hubošovce, Hubošovce 136, 082 66  Hubošovce

obec.hubosovce@slavconet.sk

0903/527 351

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa (11.98 kB)

 

📢 Podanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie o postupe, spôsobe a lehote podania kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, vzory kandidátnych listín a ich prílohy sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

https://www.minv.sk/?selfgov22-vzory04

 

📢Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov

 Obecné zastupiteľstvo v Hubošovciach

 podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 uznesením č. 103/2022 zo dňa 17.6.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v

 Hubošovciach bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom

 volebnom obvode utvorenom pre celú obec Hubošovce.

OZNÁMENIE o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov (30.03 kB)

 

📢Oznámenie o rozsahu výkonu starostu

Obecné zastupiteľstvo v Hubošovciach

podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v

znení neskorších predpisov uznesením č. 104/2022 zo dňa 17.6.2022 určilo

výkon funkcie starostu obce Hubošovce pre nové volebné obdobie

 r. 2022 – 2026 v rozsahu jedna, t. z. v plnom rozsahu.

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu (30.1 kB)

 

📢Oznámenie o určení počtu obyvateľov

 Obec Hubošovce podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o

podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb (10.6.2022)

 do orgánov samosprávy v Obci Hubošovce je 518 obyvateľov.

Oznámenie o určení počtu obyvateľov (30.13 kB)

 

 

📢 Informácie o spôsobe hlasovania

Informácie o spôsobe hlasovania

 

📢 Informácia o dátume a čase konania volieb do orgánov samosprávy obcí a o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

 

📢 Rozhodnutie predsedu NR SR č.209/2022  Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Voľby

Voľby 2022

Referendum

Referendum

Sviatok

Meniny má Vladimír, Kinga

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, streda 24. 7. 2024
silný dážď 28 °C 15 °C
štvrtok 25. 7. zamračené 23/13 °C
piatok 26. 7. jasná obloha 25/11 °C
sobota 27. 7. takmer jasno 29/13 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:50
TÝŽDEŇ:451
CELKOM:511743

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na