Menu
Obec Hubošovce
ObecHubošovce

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

 

                                    Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022


       Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
        voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

                                                              a určil deň ich konania

                                                           na sobotu 29. októbra 2022

                                                   voľby sa konajú od 07.00 do 20.00 hod. 

📢Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného  zastupiteľstva a volieb starostu obce: 

Uverejnenie výsledkov volieb (32.37 kB)

Zvolený starosta:

Katarína ŠkvarlováSMER - SD, Hlas - sociálna demokracia:

-147 získaných hlasov                  49,32 %získaných hlasov

 

 298 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu

73,46 %účasť voličov

407 zapísaných voličov

299 vydaných obálok

299 odovzdaných obálok

1.

Katarína

Škvarlová

SMER - SD, Hlas - sociálna demokracia

147

49,32

zvolená

2.

Jozef

Lipták

NEKA

143

47,98

 

3.

Andrea

Kazimírová

SNS

8

2,68


 

 

Zvolení poslanci:                                                                                                               Počet hlasov:

1.Tomáš

Motýľ

KDH

 

175

2.Jana

Havadejová

NEKA

 

139

3.Ľubomír

Valenčin

Hlas - sociálna demokracia

 

133

4.Ľudmila

Mikolajová

KDH

 

126

5.Martin

Sedlák

SMER - SD

 

119

   Náhradníci:                                                                                                                        Počet hlasov:

6.Damián

Lipták

NEKA

 

107

7.Martin

Mizerák

NEKA

 

102

8.Vladimír

Vojtko

SMER - SD

 

102

9.Gabriel

Oľšavský

KDH

 

101

10.Patrik

Jurčišin

KDH

 

72

11.Martin

Mikolaj

SMER - SD

 

67

12.Andrea

Kazimírová

SNS

 

20

 

 

 📢Špeciálny spôsob hlasovania:

  Zákon č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/185/20220531

Špeciálny spôsob hlasovania

 Tento zákon upravuje právo osôb hlasovať vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánom samosprávnych krajov v roku 2022., ktoré majú zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19.

Oprávnený volič, ktorý môže požiadať o špeciálny spôsob hlasovania, je osoba s nariadenou izoláciou alebo karanténou v súvislosti s ochorením COVID-19 a aj osoba,ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie prostredníctvom inej osoby alebo telefonicky:
Monika Leššová, tel. 051/45 95 224, 0903/527 351 v čase úradných hodín OcÚ.

Nahlasovanie špeciálneho spôsobu hlasovania je v termíne
od 24.10.2022 (pondelok) – 28.10.2022 (piatok) do 12,00 hod.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

– meno a priezvisko

– rodné číslo

– adresa TP, adresa vykonania špeciálneho hlasovania

– tel. kontakt

Naša Obec Hubošovce patrí do územia špeciálneho volebného obvodu Sabinov.

 

Voľby 2022

 📢Dňa 7.9.2022 sa konalo 1.zasadnutie miestnej  volebnej komisie, ktorá po úvodnom poučení, zložení sľubu a voľbe predsedu a podpredsedu, pokračovala vo svojom zasadnutí preskúmaním kandidátnych listín všetkých kandidátov na starostu a poslancov do obecného zastupiteľstva.

Miestna volebná komisia preskúmala kandidátne listiny a taktiež podpisové hárky nezávislých kandidátov a keďže neobsahovali žiadne zákonné nedostatky, ktoré by mali za následok vylúčenie kandidáta, boli zaregistrovaní nasledovní kandidáti pre voľby starostu obce a pre voľby do Obecného zastupiteľstva :

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY STAROSTU OBCE

Zareg.kandidáti na starostu obce (37.13 kB)

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do Obecného zastupiteľstva (40.22 kB)

 

 

 

        📢 Podávanie a preberanie kandidátnych listín pre komunálne voľby 📢

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že preberanie kandidátnych listín na funkciu starostu obce Hubošovce  a poslancov obecného zastupiteľstva obce Hubošovce sa uskutoční nasledovne: 

Kandidátne listiny sa doručujú do rúk zapisovateľky miestnej volebnej komisie na obecnom úrade v Hubošovciach počas stránkových hodín obecného úradu: 

Pondelok:  08.00 – 12.00 hod.
Utorok:       08.00 – 12.00 hod.
Streda:       13.00 – 17.00 hod.
Piatok:        08.00 – 12.00 hod.

Posledný deň na odovzdanie kandidátnych listín je utorok 30. augusta 2022 v čase 8.00 - 12.00 a od 13.00 – 24.00 hod. V tento deň, ak budete potrebovať odovzdať kandidátnu listinu po úradných hodinách, kontaktujte prosím zapisovateľku na obecnom mobilnom telefóne a dohodnite si čas prevzatia na obecnom úrade.

Kontakt: t. č.  0903 527 3510910 790 210, 


Odporúčame si termín vopred dohodnúť so zapisovateľkou volebnej komisie. Ďakujeme.

 

📢Oznámenie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Menovanie zapisovateľa MVK (42.5 kB)

 

📢Oznámenie o odvolaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Oznámenie o odvolaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie (43 kB)

 

📢Oznámenie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Menovanie zapisovateľa MVK (42.5 kB)

 

📢Oznámenie o odvolaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Odvolanie zapisovateľa MVK (42.5 kB)

 

📢Zverejnenie emailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK a do OVK

 

OBEC HUBOŠOVCE

zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní

člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie v obci

Hubošovce pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do

orgánov samosprávnych krajov, ktoré

sa uskutočnia dňa 29. októbra 2022:

 obec.hubosovce@slavconet.sk

 

📢Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie

 Zapisovateľ miestnej volebnej komisie :

Monika Leššová

Obecný úrad Hubošovce, Hubošovce 136, 082 66  Hubošovce

obec.hubosovce@slavconet.sk

0903/527 351

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa (11.98 kB)

 

📢 Podanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie o postupe, spôsobe a lehote podania kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, vzory kandidátnych listín a ich prílohy sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

https://www.minv.sk/?selfgov22-vzory04

 

📢Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov

 Obecné zastupiteľstvo v Hubošovciach

 podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 uznesením č. 103/2022 zo dňa 17.6.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v

 Hubošovciach bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom

 volebnom obvode utvorenom pre celú obec Hubošovce.

OZNÁMENIE o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov (30.03 kB)

 

📢Oznámenie o rozsahu výkonu starostu

Obecné zastupiteľstvo v Hubošovciach

podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v

znení neskorších predpisov uznesením č. 104/2022 zo dňa 17.6.2022 určilo

výkon funkcie starostu obce Hubošovce pre nové volebné obdobie

 r. 2022 – 2026 v rozsahu jedna, t. z. v plnom rozsahu.

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu (30.1 kB)

 

📢Oznámenie o určení počtu obyvateľov

 Obec Hubošovce podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o

podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb (10.6.2022)

 do orgánov samosprávy v Obci Hubošovce je 518 obyvateľov.

Oznámenie o určení počtu obyvateľov (30.13 kB)

 

 

📢 Informácie o spôsobe hlasovania

Informácie o spôsobe hlasovania

 

📢 Informácia o dátume a čase konania volieb do orgánov samosprávy obcí a o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

 

📢 Rozhodnutie predsedu NR SR č.209/2022  Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Voľby

Voľby 2022

Referendum

Referendum

Sviatok

Meniny má Viera, Blahomír, Placid, Blahomíra, Karitína, Placida

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 5. 10. 2023
oblačno 18 °C 8 °C
piatok 6. 10. zamračené 17/9 °C
sobota 7. 10. zamračené 16/7 °C
nedeľa 8. 10. slabý dážď 14/3 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:12
TÝŽDEŇ:789
CELKOM:453968

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na