Menu
Obec Hubošovce
ObecHubošovce

Referendum 2023

 Referendum 2023

                                                           Referendum 2023

                                 Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
                                      na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022
                                                                  vyhlásila referendum
                                                               a určila deň jeho konania

                                                             na sobotu 21. januára 2023

                                            Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 hod. 

 

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?

Celé znenie rozhodnutia o referende si môžete prečítať v priloženom dokumente.

Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky č. 362/2022 Z. z. o vyhlásení referenda (212,0 kB) (207.06 kB)

 

        📢 Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti 📢

Utvorenie volebného okrsku (12.27 kB)

                                          Miesto konania referenda: 
                          KD Hubošovce,Hubošovce 136, 082 66 Hubošovce

 

       📢DELEGOVANIE DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ📢

V referende majú právo do volebných komisií delegovať jedného člena a jedného náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „politická strana“) a petičný výbor za referendum. Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2020, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické strany a politické hnutia:

- Sloboda a Solidarita

- SME RODINA

- ZA ĽUDÍ

- OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA             ZDOLA

- SMER - sociálna demokracia

- Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko

V mene petičného výboru za referendum oznámenia o delegovaní členov volebných komisií podpisuje Mgr. Igor Melicher.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana a petičný výbor za referendum do:

                                     24. novembra 2022 do 24.00 h.

 

Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie možno doručovať na adresy:

- písomne: Obec Hubošovce,Hubošovce 136, 082 66  Hubošovce

- elektronicky: :obec.hubosovce@slavconet.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom).

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty – to je 24. novembra 2022 do 24.00 hod. 

Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana alebo petičný výbor rozhodli pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva v okrskovej volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do emailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané. 

Bližšie informácie ako aj vzory tlačív sú dostupné: https://www.minv.sk/?r23-info2

 

 

            📢Informácia pre voliča 📢

Informácia pre voliča (272.51 kB)

 

              📢 Podávanie žiadostí o voľbu poštou 📢

O voľbu poštou môžu oprávnení voliči požiadať:

  • písomne v listinnej podobe na adresu: Obec Hubošovce, Hubošovce 136, 082 66 Hubošovce
  • elektronicky na e-mail:  obec.hubosovce@slavconet.sk

Žiadosti o voľbu poštou musia byť doručené písomne alebo elektronicky do 02.12.2022.

Na žiadosti doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Žiadosť o voľbu poštou (17.36 kB) 

                  📢Vydanie hlasovacieho preukazu

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

- osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

- v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023), na adresu: Obec Hubošovce , Hubošovce 136, 082 66 Hubošovce.

-elektronicky (e-mailom) : obec.hubosovce@slavconet.sk

 vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023).

Žiadosť musí obsahovať tieto daje o voličovi:

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

• korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk".

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. 20.1.2023).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

 

             📢Menovanie zapisovateľa MVK📢

Menovanie zapisovateľa MVK (42.5 kB)

 

https://www.minv.sk/?referendum

 

                                    

                               📢 REFERENDUM 2023
                   Výsledky hlasovania v obci Hubošovce

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 401
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 116
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24: 116
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 0
Počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov: 116
Počet platných hlasovacích lístkov: 114

Počet hlasov "ÁNO" : 111
Počet hlasov "NIE" : 3

Účasť voličov v %: 28,92

 

 

 

 

Voľby

Voľby 2022

Referendum

Referendum

Sviatok

Meniny má Iveta, Vadim, Valdemar, Valdemara

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 27. 5. 2024
slabý dážď 24 °C 12 °C
utorok 28. 5. polojasno 23/10 °C
streda 29. 5. slabý dážď 21/11 °C
štvrtok 30. 5. mierny dážď 21/11 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:51
TÝŽDEŇ:51
CELKOM:498630

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na