Menu
Obec Hubošovce
ObecHubošovce

AMBULANCIA lekára: MUDr. Ľubomíra Molčana, MSc.

Zdravotné stredisko v Terni

Oznam pre pacientov lekára: MUDr. Ľubomíra Molčana, MSc.

 Milí občania,

MUDr. Molčan, MSc. oznamuje,že z dôvodu rekonštrukcie sa zajtra 15.5.2024 nebude na ambulancii ešte ordinovať.

 

Telefonické  konzultácie, predpis liekov, kontroly PN do 13:00 na t.č. 051/4595401               

                                                                                           e-mail: ambulanciaterne@gmail.com

Len akútne stavy : Dr.Molčanová  Šar. Michaľany

Aktualizované:14.05.2024

 

Milí občania,

podrobnejšia aktualizácia zástupu Dr. Molčana počas zatvorenia-rekonštrukcie ambulancie:

Akútne stavy:

Od 6.5.2024 - 13.5.2024 zástup Dr. Lukáč Lipany.

      V týchto časoch bude Dr. Lukáč prítomný pre Vás na ambulancii v Šar. Michaľanoch:

                          6.5.2024     10:00 -13:00 hod.

                          7.5.2024      8:00 - 10:00 hod.

                          9.5.2024     10.00 -13.00 hod.

                         10.5.2024    10:00 -13:00 hod.

                         13.5.2024    10:00 -13:00 hod.

 V iný čas bude zástup v Lipanoch.

Dňa 14.5.2024 - zástup Dr. Molčanová Šar. Michaľany

Aktualizácia: 03.05.2024

 

 

Milí občania,

MUDr. Molčan, MSc. oznamuje,že od 1.5.2024 do 14.5.2024  bude ambulancia ZATVORENÁ z dôvodu rekonštrukcie priestorov.

K dispozícii vám budú denne  do 13:00 hod. na tel.č. 051/45 95 401 alebo  email: ambulanciaterna@gmail.com (tel. konzultácie, predpisy liekov, kontroly PN). 

 

Akútne stavy ošetria:

 • 2.5.2024 - 3.5.2024: MUDr. Anna Molčanová, Požiarnická 1, Šarišské Michaľany
 • 6.5.2024 - 14.5.2024: MUDr. Daniel Lukáč, Poľná 170, Lipany

Ďalšie informácie budú upresnené do konca týždňa.

Aktualizácia: 30.04.2024

 

Milí občania,

ambulancia Dr. Molčana oznamuje, že sa zajtra t.j.  13.3.2024   nebude na ambulancii ordinovať zo zdravotných dôvodov.

Sestričky sú na ambulancii prítomné na odbery, predpis chronických liekov, administratívu...

Akútne stavy : Mudr. Molčanová, Šar. Michaľany

Aktualizované:12.03.2024

 

Milí občania,

ambulancia Dr. Molčana oznamuje, že sa v dňoch: 

              od 19.2.2024 do 21.2.2024

nebude na ambulancii ordinovať zo zdravotných dôvodov.

Sestričky sú na ambulancii prítomné na odbery, predpis chronických liekov, administratívu.

Akútne stavy ošetrí:  MUDr. Anna Molčanová, Požiarnická 1, Šarišské Michaľany

Aktualizované:19.02.2024

 

Milí občania,

ambulancia Dr. Molčana oznamuje, že sa v dňoch: 

              od 7.2.2024 do 9.2.2024

nebude na ambulancii ordinovať zo zdravotných dôvodov.

Sestričky sú na ambulancii prítomné na odbery, predpis chronických liekov, administratívu.

Akútne stavy ošetrí:  MUDr. Anna Molčanová, Požiarnická 1, Šarišské Michaľany

Aktualizované:06.02.2024

 

Milí občania,

MUDr. Ľubomír Molčan, MSc. oznamuje svojim pacientom, že v dňoch od
        1. - 2. februára 2024
        a 9. februára 2024
nebude ordinovať z dôvodu účasti na kongrese.

Sestričky sú na ambulancii prítomné na odbery, predpis chronických liekov, administratívu.

Akútne stavy ošetrí:  MUDr. Anna Molčanová, Požiarnická 1, Šarišské Michaľany

Aktualizované:31.01.2024

 

Oznam lekára: MUDr. Ľubomíra Molčana, MSc.

Milí občania,

 ambulancia Dr. Molčana oznamuje, že sa v dňoch:

  od 19.12.2023 do 20.12.2023

 nebude na ambulancii ordinovať.

 

Sestričky budú na ambulancii prítomné na odbery, predpis chronických liekov, administratívu.

 

Akútne stavy : Mudr. Molčanová, Šar. Michaľany

Aktualizované:08.12.2023

 

Oznam lekára: MUDr. Ľubomíra Molčana, MSc.

Milí občania,

ambulancia Dr. Molčana oznamuje, že sa v dňoch: 

 

             od 12.10.2023 do 13.10.2023

            od 19.10.2023 do 20.10.2023

nebude na ambulancii ordinovať z dôvodu účasti na kongresoch.

Sestričky sú na ambulancii prítomné na odbery, predpis chronických liekov, administratívu.

 

Akútne stavy : Mudr. Molčanová, Šar. Michaľany

Aktualizované:12.10.2023

 

Oznam lekára: MUDr. Ľubomíra Molčana, MSc.

Milí občania, 

ambulancia Dr. Molčana oznamuje, že v dňoch od 14.-18.08.2023 nebude ordinovať. 

- od 14.-16.8. budú na ambulancii prítomné sestirčky na odbery, predpis chronických liekov,  administratívu.

- od 17.-18.8. ošetrí akútne prípady Mudr. Anna Molčanová, Šar. Michaľany

Aktualizoané: 10.08.2023

 

 

Oznam lekára: MUDr. Ľubomíra Molčana, MSc.

Milí občania, 

ambulancia Dr. Molčana Vám dáva na vedomie rozpis dovoleniek za mesiac júl - august 2023.

 DOVOLENKA LEKÁR:                 4.7.2023

                                                        10.7.2023-14.7.2023 

                                                        14.8.2023-18.8.2023

 

Sestričky budú v týchto dňoch na ambulancii prítomné na predpis chronických liekov, odbery, ePN, CRP, administratívu.... 

 

Akútne stavy : Mudr. Molčanová, Šar. Michaľany

Aktualizoané: 03.07.2023

 

 

Oznam lekára: MUDr. Ľubomíra Molčana, MSc.

Milí občania, 

ambulancia Dr. Molčana oznamuje, že zajtra t.j. 28.6.2023 nebude na ambulancii prítomný lekár z administratívnych dôvodov.

Sestrička je na ambulancii prítomná do 12,00 hod.

Akútne stavy : Mudr. Molčanová, Šar. Michaľany

Aktualizoané: 27.06.2023

 

 

Oznam lekára: MUDr. Ľubomíra Molčana, MSc.

Milí občania, 

ambulancia Dr. Molčana oznamuje, že v dňoch od 6.6.2023 do 9.6.2023 (vrátane) 

nebude na ambulancii prítomný lekár z dôvodu účasti na kongrese v zahraničí.

 

Akútne stavy : Mudr. Molčanová, Šar. Michaľany

 

Sestričky sú na ambulancii počas týchto dní prítomné na odbery, predpis chronických liekov, administratívu.

Aktualizoané: 05.06.2023

 

 

Oznam lekára: MUDr. Ľubomíra Molčana, MSc.

Milí občania, 

ambulancia Dr. Molčana oznamuje, že dnes 15.5.2023 a zajtra 16.5.2023

nebude na ambulancii prítomný lekár z dôvodu ochorenia.

 

Akútne stavy : Mudr. Molčanová, Šar. Michaľany

 

Sestričky sú na ambulancii počas týchto dní prítomné na odbery, predpis chronických liekov, CRP, administratívu.

Aktualizoané: 15.05.2023

Oznam lekára: MUDr. Ľubomíra Molčana, MSc.

Milí občania, 

ambulancia Dr. Molčana Terňa oznamuje svojím pacientom, že zajtra, t.j.  31.3.2023 nebude ordinovať zo zdravotných dôvodov.

Zastupuje Dr. Molčanová, Šar. Michaľany.

Aktualizoané: 30.03.2023

 

Oznam lekára: MUDr. Ľubomíra Molčana, MSc.

Milí občania, 

ambulancia Dr. Molčana Terňa oznamuje svojím pacientom, že zajtra, t.j. 14.3.2023 nebude ordinovať zo zdravotných dôvodov.

Zastupuje Dr. Molčanová, Šar. Michaľany.

Aktualizoané:13.03.2023

 

Oznam lekára: MUDr. Ľubomíra Molčana, MSc.

Milí občania,

 ambulancia Dr. Molčana Terňa oznamuje svojím pacientom, že zajtra -15.2.2023 bude ordinovať do 10,00 z dôvodu účasti na pohrebe.

Zástup: Dr. Molčanová Šar. Michaľany

Aktualizoané:14.02.2023

 

Oznam lekára: MUDr. Ľubomíra Molčana, MSc.

Milí občania,

 ambulancia  lekára MUDr. Ľubomíra Molčana,MSc. v Terni oznamuje, že v dňoch od 16.1.2023 do 20.1.2023 /vrátane/ nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.

Sestričky budú na ordinácii prítomné na predpis chronických liekov, odbery, administratívu ...

 

Zástup: MUDr. Molčanová  Šarišské Michaľany

Aktualizácia:13.01.2023

 

Oznam lekára: MUDr. Ľubomíra Molčana, MSc.

Milí občania,

ambulancia lekára MUDr. Ľubomíra Molčana, MSc. v TERNI oznamuje ,že v dňoch  10.11 - 11.11.2022 , nebude ordinovať zo zdravotných dôvodov.

 Zástup: Mudr. Molčanová,  Šarišské Michaľany

Aktualizácia:09.11.2022

 

 

Oznam lekára: MUDr. Ľubomíra Molčana, MSc.

Milí občania,

ambulancia lekára MUDr. Ľubomíra Molčana, MSc. v TERNI oznamuje ,že v dňoch  13.10 - 14.10.2022 , nebude ordinovať.

V prípade potreby predpisu liekov a odberov vám budú k dispozícii sestričky osobne v ambulancii alebo na tel.čísle 051/45 95 401.

Súrne prípady zastupuje :

-13.10.2022 - MUDr. Anna Molčanová  (Všeobecná ambulancia pre dospelých, Požiarnícka 1, 082 02  Šarišské Michaľany. Tel.: 051/ 4582 289)

-14.10.2022 - MUDr. Dušan Bráz (Všeobecná ambulancia pre dospelých, Jána Hollého 13607/14D, 08001 Prešov. Tel.: 0917 074 420,0907677482)

Aktualizované:10.10.2022

 

Oznam MUDr. Vinclerovej

Milí občania,

ambulancia PLD Dr. Vinclerovej v TERNI oznamuje ,že dňa 04.07.2022  /pondelok/ nebude ordinovať.

Súrne prípady zastupuje MUDr.Gabriela Gašperíková v Sabinove, Rúžová ulica č.130.

V prípade potreby predpisu liekov, vám bude k dispozícii sestrička osobne v ambulancii alebo na tel.čísle 051/45 95 401.

Aktualizované: 01.07.2022

 

Oznam MUDr. Vinclerovej

Milí občania,

ambulancia Dr. Vinclerovej v TERNI oznamuje ,že dňa 24.06.2022,t.j. tento piatok, nebude ordinovať.

Súrne prípady zastupuje  MUDr. Anna Molčanová.

Všeobecná ambulancia pre dospelých Požiarnícka 1, 082 02  Šarišské Michaľany.

Aktualizované: 20.06.2022

 

Oznam MUDr. Vinclerovej

Milí občania,

AMBULANCIA Dr. VINCLEROVEJ oznamuje, že z technickych dôvodov

bude ambulancia bez elektrickej energie dňa 17. 03.2022 (celý deň).

Z toho dôvodu nebude funkčná telefonická linka, ani internetové pripojenie, teda sa nebudú dať objednávať a ani predpisovať lieky.

Len veľmi urgentné vyšetrenia budú vykonávané priamo v ambulancii.

Za porozumenie ďakuje Dr. Vinclerová.

Akrualizované: 16.03.2022

 

 

 

 

Oznam MUDr. Vinclerovej

Milí občania,

AMBULANCIA Dr. VINCLEROVEJ oznamuje, že z karanténnych dôvodov

sa predlžuje REŽIM KARANTÉNY do 16. 2.2022 vrátane.

 Teda ordinovať sa bude i naďalej len po telefóne.

Urgentné vyšetrenia budú vykonávané len po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

Za porozumenie ďakuje Dr. Vinclerová.

Akrualizované: 13.02.2022

 

 

Oznam MUDr. Vinclerovej

Milí občania,

Ambulancia Dr. VINCLEROVEJ oznamuje, že z karanténnych dôvodov

v týždni od 07.02. do 11. 02.2022 vrátane sa bude ordinovať len po telefóne.

Urgentné vyšetrenia budú vykonávané len po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

Za porozumenie a pomoc v boji s pandémiou ďakuje Dr. Vinclerová.

Zverejnené: 06.02.2022

 

 

 

 

 

 

Oznam MUDr. VinclerovejVytlačiť

Vážení občania,

ambulancia PLD Dr. Vinclerovej v TERNI oznamuje ,že v dňoch od 19.10 - 21.10.2021  (utorok až štvrtok), nebude ordinovať.

V prípade potreby predpisu liekov, vám bude k dispozícii sestrička osobne v ambulancii alebo na tel.čísle 051/45 95 401.

Súrne prípady zastupuje  MUDr. Anna Molčanová.

Všeobecná ambulancia pre dospelých Požiarnícka 1, 082 02  Šarišské Michaľany.

Tel.: 051/ 4582 289

 

 

 

Ambulancia MUDr. Vinclerovej oznamuje,
že v dôsledku zhoršenia pandémie Covid-19,  žiada pacientov aby:

 

 • Zvážili návštevu lekára, pretože kapacita čakárne je len na 2 pacientov a predsieň na 1 pacienta. Ostatní čakajú vonku v nariadených vzdialenostiach
   
 • Vstupovali do čakárne a ambulancie len s respirátorom
   
 • Si lieky dali predpisovať elektronicky, prostredníctvom telefonátu 
   
 • Ťažkosti konzultovali najprv cestou telefónu a na ošetrenie sa objednali telefonicky

 

Zverejnené: 23.09.2021

 

 


Vážení pacienti,

ambulancia PLD Dr. Vinclerovej v TERNI bude z technických príčin dňa 08.02.2021 zatvorená.

Vo veľmi závažných prípadoch  telefonovať na telefónne číslo: 0917 288 808.

MUDr. Oľga VINCLEROVÁ

 


Vážení pacienti,

ambulancia PLD Dr. Vinclerovej v TERNI oznamuje ,že dňa 05.02.2021 t.j. v piatok, nebude ordinovať.

V prípade potreby zastupuje  MUDr. Anna Molčanová.

Všeobecná ambulancia pre dospelých Požiarnícka 1, 082 02  Šarišské Michaľany.

Tel.: 051/ 4582 289

 

 

Zverejnené 04.02.2021

 

 

AKTUALIZOVANÉ - Zatvorenie ambulancie MUDr. Vinclerovej
 

Vážení pacienti,

ambulancia PLD MUDr. Vinclerovej v Terni bude z dôvodu pokračujúcej

KARANTÉNY do štvrtka 17.12.2020 zatvorená.
 

V súrnych prípadoch bude zastupovať MUDr. Anna MOLČANOVÁ, všeobecný lekár pre dospelých, Ambulancia VLD v Šarišských Michaľanoch, po telefonickom objednaní na čísle: 051/45 82 289 kl. 4.

 


 

Vážení pacienti,

ambulancia PLD MUDr. Vinclerovej v Terni, bude z organizačných dôvodov „vyhlásenie KARANTÉNY pre COVID-19“ 
od stredy t.j. 9.12.2020  do pondelka  t.j. 14.12.2020 ZATVORENÁ
V tejto dobe nebude možné poskytovať ani telefonické poradenstvo, či objednávanie liekov a zdravotníckych pomôcok.

V súrnych prípadoch bude zastupovať MUDr. Anna MOLČANOVÁ, všeobecný lekár pre dospelých, Ambulancia VLD v Šarišských Michaľanoch, po telefonickom objednaní na čísle: 051/45 82 286 kl. 4. 

Ďakujeme za pochopenie.


 

Zverejnené 9.12.2020 
Aktualizované 11.12.2020 

 

 

 

 

Oznam pre pacientov MUDr. Oľgy Vinclerovej

 

Vážení pacienti,

vzhľadom k šíreniu sa COVID 19 a následným opatreniam vyhláseným vládou SR,  žiadam pacientov aby, s ambulanciou pokiaľ možno, komunikovali len telefonicky.

Kontaktné telef. číslo ambulancie: 051 45 95 401

Vážne prípady budú ošetrené po telefonickom objednaní, rovnako aj očkovanie proti chrípke.
Predpis liekov a zdravotníckych pomôcok budeme zasielať elektronicky, čo je potrebné objednávať v dobe od 10,00 h. do 12,30 h.
V rovnakej dobe bude poskytované lekárske poradenstvo, či riešené telefonáty práceneschopných pacientov a ich prípadných kontrol.

Žiadam všetkých pacientov, aby v prípade nutnosti návštevy ambulancie mali ochranné pomôcky a tieto používali aj na verejnosti pri pohybe v obci.

Za porozumenie a pomoc v boji s pandémiou ďakujem.

 

Ambulancia PLD v Terni
MUDr. Oľga VINCLEROVÁ

zverejnené:12.10.2020 

 

Vážení pasienti,

ambulancia PLD Dr. Vinclerovej v TERNI oznamuje ,že dňa 10.09.2020 nebude ordinovať.

V prípade potreby zastupuje  MUDr.Gabriela Gašperíková  v Sabinove, Rúžová ulica č.27.

Tel. 051/45 20 619

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

Vážení pacienti,

 

ambulancia PLD Dr. Vinclerovej v TERNI nebude z organizačných dôvodov (zasadanie posudkovej komisie) ordinovať dňa 6.5.2020 t.j.  stredu v čase od 10,00 do 11,30 h.

V tejto dobe nebude možné poskytovať ani telefonické poradenstvo, či objednávanie liekov a zdrav. pomôcok.

                                               

 

Za porozumenie ďakuje

 

Ambulancia PLD

MUDr. Oľga VINCLEROVÁ

 

Zdravotné stredisko Terňa

 

 

Vážení pacienti,

 

vzhľadom k núdzovému stavu ohľadom koronavírusu žiadam Vás, aby ste zobrali so úvahy tieto pokyny:

 

* ambulancia Dr. VInclerovej v čase od 07,30 do 10,00 h.  sa venuje pacientom s akútnym ochorením - predtým je nutné ohlásiť sa telefonicky na t.č. 0514595401 !!!

* od 10,00 h. do 13,00 h. prijímame - len telefonáty na predpis liekov, zdravotníckych pomôcok- budeme zasielať elektronicky, 

                                                    - telefonáty práceneschopných pacientov a ich prípadných kontrol,

                                                    - telefonické poskytovanie lekárskeho poradenstva.

 

 

Žiadam všetkých pacientov, aby v prípade nutnosti návštevy ambulancie mali ochranné pomôcky a tieto používali aj na verejnosti pri pohybe v obci.

 

Za porozumenie a pomoc v boji s pandémiou ďakujem.

 

Ambulancia PLD

MUDr. Oľga VINCLEROVÁ

Dátum vloženia: 14. 5. 2024 7:45
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 5. 2024 14:24
Autor: Správce Webu

Voľby

Voľby 2022

Referendum

Referendum

Sviatok

Meniny má Iveta, Vadim, Valdemar, Valdemara

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 27. 5. 2024
slabý dážď 24 °C 12 °C
utorok 28. 5. polojasno 23/10 °C
streda 29. 5. slabý dážď 21/11 °C
štvrtok 30. 5. mierny dážď 21/11 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:48
TÝŽDEŇ:48
CELKOM:498627

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na