Hubošovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Vyvesené: 20. 9. 2023 Dátum zvesenia: 6. 10. 2023
Dodatok č. 02 k VZN č. 13/2021 Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli
Vyvesené: 19. 12. 2022 Dátum zvesenia: 20. 12. 2025
VZN o miestnom poplatku za TKO Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli
Vyvesené: 1. 12. 2022 Dátum zvesenia: 2. 12. 2025
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli
Vyvesené: 28. 2. 2022 Dátum zvesenia: 1. 3. 2025
VZN č 01/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli
Vyvesené: 17. 12. 2021 Dátum zvesenia: 18. 12. 2024
Oznámenie o začatí zmien a doplnkov ÚP obce Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli
Vyvesené: 28. 10. 2021 Dátum zvesenia: 1. 3. 2022