Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

Platby daní

Platenie dane z nehnuteľnosti,dane za psa a poplatky za komunálne odpady za rok 2020.

Platenie miestnych daní

 

Dobrý deň milí občania, v týchto dňoch vám doručujeme prvú časť  Rozhodnutí , na ktorých je vyrubený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020.

Rozdelili sme roznášanie a úhradu miestnych daní a poplatkov za komunálne odpady za rok 2020 na dve časti, Je to z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s epidémiou nového koronavírusu.

Druhú časť Rozhodnutí za daň z nehnuteľností a daň za psov, vám doručíme v júni a to s upravenou lehotou splatnosti  vo váš prospech ,to je k 31.8.2020.

Prosíme vás, aby ste úhrady realizovali bezhotovostným prevodom na účet obce s použitím špecifického a variabilného symbolu, ktorý je uvedený v rozhodnutí, čím sa výrazne eliminuje možné riziko šírenia a prenosu koronavírusu.

Zároveň prosíme občanov, aby pomohli s bezhotovostným prevodom aj svojim blízkym v seniorskom veku a ochránili tak ich zdravie.

Ak nemáte možnosť úhrady bezhotovostne, po vzájomnej dohode a s dodržaním všetkých bezpečnostných opatrení, vám bude umožnená platba aj priamo v pokladni na obecnom úrade.

Tým, že vám Rozhodnutia doručíme priamo domov, je to služba vo váš prospech a v tejto mimoriadnej situácii nie ste nútení opustiť svoje obydlia, čím sa pre nás všetkých značne eliminuje čas strávený na verejnom –spravidla výrazne rizikovejšom priestranstve.

Ďakujeme za pochopenie a želáme pokojné prežitie tých nevšedných dní.


dane

 

Dátum vloženia: 26. 4. 2020 15:34
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 4. 2020 15:40
Autor: Správce Webu